dubb95.blogspot.com

dubb95.blogspot.com

About me

11 November 2012

5H 2012

Ini adalah merupakan saat terakhir kami bersama .. berjumpa .. bergurau-senda dan sebagainya .. tapi persahabatan kami tidak akan tamat disini saja .. kerana tali persahabatan diantara kami adalah merupakan satu jalinan yang membawa setiap suka duka kami bersama .. kami adalah merupakan pelajar-pelajar daripada SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MARUDI , BARAM yang merupakan pelajar-pelajar tingkatan 5H ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar , mendidik dan mencurahkan segala ilmu kepada kami .. 


Pelajar-pelajar 5H

Miss Zakiah merupakan guru tingkatan 5H 2012

Angela Avit - Ketua Tingkatan 5H


Emelda Ayup - Penolong Tingkatan 5H

Barry Jilum

Fabian Pius

Fedrick Paul

Garry Jimmy

Nicholas Ibau


Imelda Chan Siew Siew
Kevin Nyipa 

Linda Selni

Ling Li Ching

MacAllister Panai

Mellisa Hellen

Oga Singin Darius

Sharon Jaret

Yosua Sim

I MISS ALL OF YOU !! ;')